Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)
Καταστάσεις

Συνοπτικές Καταστάσεις

Eξαμηνιαίες και Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ετών 2008-2015
Καταστάσεις

Ισολογισμοί

Ισολογισμοί - Ετήσιες συνοπτικές καταστάσεις ετών 2003-2015
Ισολογισμοί

Δείκτες & μεγέθη

Δείκτες και μεγέθη
Δείκτες και μεγέθη

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Φερεγγυότητας

Συγχώνευση Εταιριών ERGO Ζημιών - ΑΤΕ Ασφαλιστική - ERGO Ζωής

Συγχώνευση Εταιριών