Πρεσβευτής του Πελάτη

Στην ERGO έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή προστασία και εξυπηρέτηση. Για να είμαστε συνεπείς σε αυτό έχουμε υιοθετήσει υψηλά πρότυπα και συνεχείς ελέγχους. Υπάρχει όμως πάντοτε το ενδεχόμενο κάποιων λαθών. Θέλησή μας είναι να τα αναγνωρίζουμε, να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Έτσι, πιστοί στην αρχή μας ότι «ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω», δημιουργήσαμε το θεσμό του «Πρεσβευτή του Πελάτη». Ο σκοπός αυτού του θεσμού είναι να βοηθά την ERGO να βλέπει τις σχέσεις με τους πελάτες από τη δική τους σκοπιά και να καταλαβαίνει ακόμη καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Σε περίπτωση διαφωνίας τους με κάποια ενέργεια ή απόφαση της ERGO, ο Πρεσβευτής του Πελάτη θα κρίνει το θέμα αντικειμενικά και αμερόληπτα και θα υποστηρίξει μια δίκαιη λύση με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του πελάτη.

Ο Πρεσβευτής του Πελάτη έχει λειτουργική ανεξαρτησία απέναντι στο διοικητικό μηχανισμό της εταιρίας και είναι ευθυγραμμισμένος με τον αντίστοιχο θεσμό του Ομίλου ERGO. Οι παρεμβάσεις του φέρνουν πιο κοντά την εταιρία με τους πελάτες της και καλλιεργούν σχέσεις βασισμένες στη διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Αν επομένως

• πιστεύετε ότι δεν χειριστήκαμε μια υπόθεσή σας δίκαια και σύμφωνα με όσα συμφωνήσαμε,

• δεν ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε σε κάποιο αίτημά σας,

μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρεσβευτή του Πελάτη. Το ζήτημά σας θα εξεταστεί προσεκτικά και θα λάβετε αναλυτική γραπτή απάντηση μέσα στις επόμενες δέκα εργάσιμες ημέρες. Η διαδικασία αυτή δεν σας στερεί από κανένα άλλο δικαίωμά σας ή μέσο προστασίας των συμφερόντων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Πρεσβευτής του Πελάτη

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Οικονομικά Στοιχεία