Όμιλος εταιριών ERGO Aντασφαλιστική εταιρία κύριος μέτοχος του ομίλου ERGO
www.munichre.com

ERGO international
www.ergo.com

ERGO Γερμανίας
www.ergo.de

D.A.S. Γερμανίας
www.das.de

D.A.S. Ελλάδας
www.das.gr

Ασφαλιστική εταιρία κλάδου υγείας του ομίλου ERGO
www.dkv.com

Eταιρία διαδικτυακής ασφάλισης του ομίλου ERGO
ergοdirekt.de

Ασφαλιστική εταιρία ταξιδιωτικής ασφάλισης του ομίλου ERGO
www.erv.com

Συνεργαζόμενες εταιρίες MAPFRE Assistencia
www.mapfre.com

MEDNET Greece
www.mednet.com.gr

Οργανώσεις - Ενώσεις – Ινστιτούτα - Σύνδεσμοι Eνωση Ασφαλιστικών Εταιριών
www.eaee.gr

Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης
www.bankofgreece.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο
www.epikef.gr

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
www.mib-hellas.gr

Ε.Ι.Α.Σ. - Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
www.eias.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
www.uom.gr

Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
www.iic.org.cy

Σ.Ε.Μ.Α. - Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων
www.sema.gr

Π.Σ.Α.Σ. - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων
www.psas.gr

Σ.Α.Π.Β.Ε. – Σύνδεσμος Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδας
www.sapve.gr

Ο.Α.Σ.Ε - Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας
www.oase.gr

Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας
www.haii.gr

Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας
www.actuaries.org.gr

Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης
www.enapk.gr

Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών
www.sesae.gr