flow

Πρεσβευτής του Πελάτη: Για σχέσεις με διαφάνεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός ισχυρού Ομίλου, δίπλα σε κάθε σας ανάγκη.
Περισσότερα για εμάς
Δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά εδώ και 30 χρόνια, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία μιας διεθνούς ασφαλιστικής δύναμης. Σταθερή δέσμευσή μας είναι να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι σε κάποιο σημείο δεν τα καταφέραμε, παρακαλούμε πολύ να μας το γνωρίσετε.
Περισσότερα για εμάς

Στην ERGO Ασφαλιστική, δεσμευόμαστε να παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με συνέπεια και υπευθυνότητα. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε όσα είναι σημαντικά για τους πελάτες μας, με γνώμονα πάντα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υιοθετήσει τον θεσμό του «Πρεσβευτή του Πελάτη», μία ξεχωριστή υπηρεσία εξέτασης παραπόνων, προκειμένου αυτά να εξετάζονται δίκαια, αμερόληπτα και με βάση την καλή πίστη στη σχέση μας με τους ασφαλισμένους μας και τους συναλλασσόμενους. Όλες οι υποθέσεις παραπόνων εξετάζονται κατόπιν ορθής διαχείρισης των πληροφοριών που λαμβάνουμε και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, που είναι απαραίτητα για την εξέταση του θέματος που αντιμετωπίζετε, πάντα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Για αυτό, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι δεν χειριστήκαμε κάποια υπόθεσή σας δίκαια ή δεν ανταποκριθήκαμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάποιο αίτημά σας ή έχετε να εκφράσετε κάποιο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτησή σας, μην διστάσετε να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατό προς την ERGO, με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας
  • Μέσω email στο ca@ergohellas.gr
  • Ταχυδρομικά, με επιστολή σας απευθείας προς την υπηρεσία «Πρεσβευτής Πελάτη», στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας, ERGO Ασφαλιστική, Λεωφ. Συγγρού 173, ΤΚ. 17121, Ν. Σμύρνη

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τόσο ο ασφαλισμένος, όσο και ο λήπτης της ασφάλισης, ο τρίτος ζημιωθέντας καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να εκφράσουν οποιαδήποτε ανησυχία ή τυχόν θέμα προς επίλυση σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλισης.

Με την υποβολή της αιτίασής σας, ενημερώνεται απευθείας η αρμόδια υπηρεσία μας «Πρεσβευτής του Πελάτη» και η Υπεύθυνη Διαχείρισης Αιτιάσεων της ERGO. Μετά την παραλαβή της γραπτής επικοινωνίας σας, θα σας αποστείλουμε απόδειξη παραλαβής της με αριθμό μητρώου αιτίασης, με την οποία θα σας επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε παραλάβει την αιτίασή σας και θα προχωρήσουμε στην εξέτασή της, με παράλληλη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας με την υπηρεσία μας «Πρεσβευτής του Πελάτη».

Επιδιώκουμε προθεσμία ολοκλήρωσης εξέτασης της αιτίασης και απάντησης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της. Ωστόσο, εφόσον χρειαστεί να παραταθεί ο χρόνος αυτός, θα λάβετε γραπτή ενημέρωση από εμάς για τους λόγους της παράτασης αυτής και για τη νέα προθεσμία απάντησης της εταιρείας. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματός σας, θα λάβετε από εμάς πλήρη και αιτιολογημένη γραπτή απάντηση. Εάν η εταιρεία με την απάντησή της δεν ικανοποιεί πλήρως την υποβληθείσα αιτίαση, για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός έχει το δικαίωμα ο αιτιώμενος να εμείνει στην αιτίασή του ή να απευθυνθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα την αξιολογήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης της αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας και δεν σας στερεί από κανένα άλλο δικαίωμά σας ή μέσο προστασίας των συμφερόντων σας.

Τέλος, η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν συνεπάγεται καμία απολύτως επιβάρυνση για εσάς.