Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την συνομιλία σας με την Ψηφιακή βοηθό ''Χαρά''

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε την ψηφιακή βοηθό ειναι η «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 173, ΤΚ 17121 με ΓΕΜΗ 006097501000.

Η ψηφιακή βοηθός (που η εταιρεία της έδωσε το όνομα Χαρά) είναι διαδικτυακή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης (χρήση αλγορίθμου) και ο σκοπός χρήσης της είναι η εξυπηρέτησή σας στην επικοινωνία σας με την εταιρεία. 

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και πώς συλλέγονται:

Κατά τη χρήση της πλατφόρμας της ψηφιακής βοηθού τα δεδομένα συλλέγονται από εσάς με την εισαγωγή και καταχώρησή τους στην πλατφόρμα και είναι τα εξής:

Τη διεύθυνση IP με την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας, ό,τι δηλαδή καταγράφετε κατά τη διαδικτυακή έγγραφη συνομιλία σας.

Το ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός τηλεφώνου και το email σας σε περίπτωση που χρειάζεται να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρείας ή σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στην εφαρμογή του ERGOforMe.

Password (διαπιστευτήριο), για την εγγραφή στην εφαρμογή του ERGOforMe, το οποίο θα πρέπει να αλλάξετε κατά την πρώτη είσοδό σας στην πλατφόρμα της εφαρμογής.

Εάν ο λόγος της επίσκεψής σας είναι η πληρωμή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, συλλέγεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός σας και ο Αριθμός Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ) για λόγους ταυτοποίησης ώστε να σας δοθούν οι αναγκαίες πληροφορίες με την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Συλλέγεται και εγκαθίσταται Cookie που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή συνομιλία.

Γιατί ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Για να χειριστούμε το αίτημα που υποβάλλετε για την παροχή πληροφοριών μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας και να σας εξυπηρετήσουμε κατά τα δυνατόν άμεσα και εύκολα στα πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας (αν είστε πελάτης της εταιρείας) ή στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατόπιν αίτησης σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης (αν δεν είστε πελάτης της εταιρείας και θέλετε να λάβετε κάποια πληροφορία).

Για να βελτιώσουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία επεξεργαζόμαστε τα κείμενα των γραπτών διαλόγων που  καταχωρούνται  στην πλατφόρμα από όλους τους χρήστες συγκεντρωτικά (όχι για κάθε ένα χωριστά). Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που γίνεται με βάση τη διαδικασία αυτή  δεν οδηγεί σε αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης για εσάς.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού GDPR, για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Κανονισμού), και την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των έννομων αξιώσεων προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής της Εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που εισάγετε στην πλατφόρμα της ψηφιακής μας βοηθού με την εταιρεία EBO που παρέχει την εφαρμογή και βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία και με την εταιρεία Microsoft που παρέχει τη βάση δεδομένων που φιλοξενεί την εφαρμογή (εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση security@ergohellas.gr

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:

α) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

β) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,

γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,

δ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr, με τη χρήση διαπιστευτηρίων του taxinet ακολουθώντας το σύνδεσμο  https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε για τεκμηριωμένο λόγο να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, κατ' εξαίρεση μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr

Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)

Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (ώρες κοινού 09.00-13.00)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή

μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη χρήση αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς επεξεργασίας. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου αποθήκευσης είναι η συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες περιόδους αποθηκευσης, την αρχή της ελαχιστοποίησης της και της ορθολογικής και νόμιμης χρήσης των δεδομένων.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι διαθέσιμη εδώ.

Για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  που πραγματοποιεί η εταιρεία μας ως Υπευθυνος Επεξεργασίας (εκτός της συγκεκριμένης πλατφόρμας της ψηφιακής βοηθού), πατήστε το παρακάτω link https://www.ergohellas.gr/pages/customer-support/data-protection