Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Φροντίστε τους ανθρώπους σας με το πρόγραμμα ERGO My People

Η ομαδική ασφάλιση, σήμερα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές που μπορείτε να προσφέρετε στο προσωπικό της επιχείρησής σας, καθώς δημιουργείτε έναν κόσμο σιγουριάς γύρω τους, μέσα στον οποίο μπορούν ελεύθερα να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν.

Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ERGO My People είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των εργαζόμενών σας, αλλά και στον προϋπολογισμό σας, και φροντίστε μαζί μας το σημαντικότερο κεφάλαιό σας.Υποχρεωτικές Καλύψεις ERGO My People

Α. Παροχές ΠροστασίαςBASICPLAN APLAN B PLAN C
A1. Ασφάλεια Ζωής500€5.000€10.000€15.000€
A2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια--10.000€15.000€
A3. Θάνατος, μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα15.000€5.000€10.000€15.000€
A4. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα600€---
Β. Παροχές Υγείας* - Νοσοκομειακή περίθαλψηBASICPLAN APLAN B PLAN C
Ανώτατο όριο για δαπάνες εντός νοσοκομείου κατά άτομο
για κάθε ασφαλιστικό έτος.
-8.000€10.000€15.000€
Ανώτατο όριο για δωμάτιο και τροφή στην Ελλάδα, ημερισίως.-Γ' ΘΕΣΗΒ' ΘΕΣΗΒ' ΘΕΣΗ
Ανώτατο όριο για δωμάτιο και τροφή στο εξωτερικό ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ημερησίως.
(Ανώτατος αριθμός ημερών στη Μ.Ε.Θ.: 14)
-300€400€400€
Στα αναγνωρισμένα έξοδα περιλαμβάνονται και:
- οι χειρουργικές επεμβάσεις
- οι αναίμακτες επεμβάσεις
- οι χημειοθεραπείες/ακτινοβολίες
- επεμβατικές διαγνωστικές επεμβάσεις
-
ΕΠΙΛΟΓΗ Β1. Απόδοση εξόδων (%) της εταιρείας στις δαπάνες της νοσοκομειακής περίθαλψης:
- 80% στο πλήρες δίκτυο συμβεβλημένων, με απευθείας πληρωμή.
- 80% σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, απολογιστικά.
-
ΕΠΙΛΟΓΗ Β2. Απόδοση εξόδων (%) της εταιρείας στις δαπάνες της νοσοκομειακής περίθαλψης:
- 80% εντός του δικτύου 4you, με απευθείας πληρωμή.
- 65% εκτός του δικτύου 4you, απολογιστικά.
-
Σε περίπτωση όπου ο κύριος ασφαλιστικός φορέας ή άλλος ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% ή το 35% των αναγνωριζόμενων δαπανών στο σύνολο της Νοσηλείας, τότε η εταιρεία θα καταβάλει το 100% του υπολοίπου και μέχρι των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στον πίνακα παροχών
Β3. Παροχές μητρότητας
Επίδομα φυσιολογικού τοκετού--500€500€
Επίδομα καισαρικής τομής--500€500€
Αποβολή--300€300€
Β4. Νοσοκομειακό επίδομα (καταβάλλεται σε περίπτωση μη χρήσης δαπανών νοσηλείας)
Ημερήσιο επίδομα50€50€60€60€
Έναρξη καταβολής επιδόματος από την 1η ημέρα νοσηλείας
Διάρκεια καταβολής επιδόματος: 90 ημέρες
Β5. Χειρουργικό επίδομα
Ανώτατο καταβαλόμανο ποσό
(σύμφωνα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβσης και τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων)
800€800€1.000€1.500€
Β6. Επίδομα σοβαρών ασθενειών
Καταβολή επιδόματος σε περίπτωση διάγνωσης μίας εκ των παρακάτω σοβαρών ασθενειών:
- Έμφραγμα μυοκαρδίου
- Στεφανιαία νόσο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (τουλάχιστον διπλό by pass)
- Εγκεφαλικό επεισόδιο
- Καρκίνος
- Νεφρική ανεπάρκεια
5.000€---
* Στις Παροχές Υγείας δίνεται η δυνατότητα επιλογής στην απόδοση εξόδων μεταξύ του Β1 και Β2.

Προαιρετικές Καλύψεις ERGO My People

Σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προαιρετικών καλύψεων, για να διαλέξετε εκείνα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ανθρώπων σας:

Ιατρικές επισκέψεις
Διαγνωστικές/Εργαστηριακές εξετάσεις
Φυσικοθεραπείες
Δωρεάν Check Up
Φάρμακα

Στις προαιρετικές καλύψεις δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προγραμμάτων Α1 και Α2:

Παροχές Υγείας & - Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη - ΕΠΙΛΟΓΗ Α1PLAN APLAN B PLAN C
Ανώτατο όριο για δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης κατά άτομο, για κάθε ασφαλστικό έτος, εντός και εκτός δικτύου500€600€800€
Εκπιπτόμενο ποσό κατά άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος.
(Το εκπιπτόμενο ποσό δεν παρακρατείται με χρήση του δικτύου)
50€60€80€
Ανώτατο ποσό κάλυψης κατά άτομο, για κάθε ιατρική επίσκεψη.60€70€80€
Απόδοση εξόδων (%) της εταιρείας στις δαπάνες της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Εκτός δικτύου: 80%
Σε περίπτωση που ο κύριος ασφαλιστικός φορέας ή άλλος ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% των αναγνωριζόμενων δαπανών, τότε η εταιρεία θα καταβάλει το 100% του υπολοίπου και μέχρι των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στον πίνακα παροχών.

Εντός δικτύου
- Ιατρικές επισκέψεις: 100%
- Διαγνωστικές εξετάσεις: 80%
- Φυσικοθεραπείες: 80%

Κατόπιν παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ: 100%
- Ιατρικές επισκέψεις
- Διαγνωστικές εξετάσεις
- Φυσικοθεραπείες
- Φάρμακα
Παροχή CHECK UP
Κάθε κυρίως ασφαλισμένος δικαιούται δωρεάν ένα ετήσιο check up, σε συμβεβλημένο με την εταιρεία διαγνωστικό κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει περιοριστικά τις παρακάτω εξετάσεις:
Γενική αίματος, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, χοληστρίνη, τριγλυκερίδια, κρεατίνη, HDL-LDL, SGOT-SGPT, Γ-GT.
Παροχές Υγείας & - Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη - ΕΠΙΛΟΓΗ Α2PLAN APLAN B PLAN C
Ανώτατο όριο για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές & εργαστηριακές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, κατά άτομο, για κάθε ασφαλστικό έτος, αποκλειστικά εντός δικτύου500€600€800€
Απόδοση εξόδων (%) της εταιρείας στις δαπάνες της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Εντός δικτύου
- Ιατρικές επισκέψεις: 100%
- Διαγνωστικές εξετάσεις: 80%
- Φυσικοθεραπείες: 80%

Κατόπιν παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ: 100%
- Ιατρικές επισκέψεις
- Διαγνωστικές εξετάσεις
- Φυσικοθεραπείες
- Φάρμακα
Παροχή CHECK UP
Κάθε κυρίως ασφαλισμένος δικαιούται δωρεάν ένα ετήσιο check up, σε συμβεβλημένο με την εταιρεία διαγνωστικό κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει περιοριστικά τις παρακάτω εξετάσεις:
Γενική αίματος, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, χοληστρίνη, τριγλυκερίδια.

Πρόσθετα Προνόμια

Ανοιχτή Γραμμή Υγείας

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας και παροχής υπηρεσιών υγείας, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και σας παρέχει:

  • Ιατρικές συμβουλές και οδηγίες για προβλήματα υγείας.
  • Ενημέρωση για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και τα ειδικά προνόμια που έχουν.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα και αποκλειστικά με την Ανοιχτή Γραμμή Υγείας, σε κάθε περίπτωση, ώστε να εξασφαλίσουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών και προνομίων του νοσοκομειακού προγράμματος που διαθέτουν.

Προνόμια Υγείας με συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Ελλάδα

Τα επιπλέον προνόμια του προγράμματος ERGO My People λειτουργούν συμπληρωματικά με τα βασικά, καλύπτοντας ανάγκες πρόληψης και φροντίδας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Ελλάδος, εξοικονομώντας σας χρήματα.

Μερικά παραδείγματα:


Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις.

Δωρεάν εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά.

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις.

Διαγνωστικές εξετάσεις.

Προνομιακές τιμές σε οδοντίατρο και οφθαλμίατρο.


Συχνές Ερωτήσεις

Ό,τι θέλετε να μάθετε για την ERGO Ασφαλιστική.