flow

Συμβουλές για υποψηφίους

Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να εργαστείτε στην ERGO;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.

Στη συνέχεια θα λάβετε email επιβεβαίωσης για την παραλαβή του βιογραφικού σας σημειώματος και ενημέρωσης για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

Στην περίπτωση που θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας που έχουμε δημοσιεύσει, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην αγγελία.  

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων στην ERGO;

Αν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εκδηλώσατε το ενδιαφέρον σας για να εργαστείτε στην ERGO, δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας που να ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, θα διατηρήσουμε το αίτημά σας ενεργό στη βάση δεδομένων μας για ένα έτος.

Στην περίπτωση που το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κενών θέσεων εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, όπως:

Τηλεφωνική συνέντευξη
Διαδικτυακή ή δια ζώσης συνέντευξη
Αξιολόγηση Δυνατοτήτων
Το δικό σας ΕΡΓΟ ξεκινάει!

Τηλεφωνική συνέντευξη: Σύντομη επικοινωνία με μέλος της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού για την παροχή και λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη θέση, το βιογραφικό σας σημείωμα κτλ.

Διαδικτυακή ή δια ζώσης συνέντευξη: Σε συνεργασία με τους επικεφαλής των οργανωτικών μονάδων, επιλέγονται οι υποψήφιοι των οποίων το επαγγελματικό προφίλ ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις απαιτήσεις των κενών θέσεων εργασίας και προσκαλούνται σε συνέντευξη. Σε αυτό το στάδιο, θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωριστούμε και να μάθουμε περισσότερα για την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά σας προσόντα. Θα έχετε την ευκαιρία να μας κάνετε ερωτήσεις και να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας, τη θέση και το εργασιακό μας περιβάλλον.

Εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων: Ανάλογα με τη θέση και την οργανωτική μονάδα, χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικών δυνατοτήτων, όπως ασκήσεις ανάλυσης περίπτωσης και παρουσίασης (case studies), τεστ δεξιοτήτων, ερωτηματολόγια επαγγελματικών συμπεριφορών και ενδιαφερόντων, τα οποία αποτελούν συμπληρωματικές μεθόδους αξιολόγησης των υποψηφίων.

Το δικό σας ΕΡΓΟ ξεκινάει: Ολοκληρώσατε με επιτυχία όλα τα στάδια; Αναμένετε την πρόταση συνεργασίας από εμάς και εφόσον την αποδεχτείτε, γίνεστε μέλη της ομάδας μας.

Πώς μπορείτε να κερδίσετε την πρώτη εντύπωση με το βιογραφικό σας σημείωμα;

Φροντίστε το βιογραφικό σας να περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση

 1. Στοιχεία επικοινωνίας: Μπορεί να είναι προφανές, αλλά χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες! Χρησιμοποιείστε έγκυρο τηλέφωνο και email. Μην ξεχάσετε το LinkedIn προφίλ σας!
 2. Επαγγελματική Εμπειρία και Ακαδημαϊκή Πορεία: Παρουσιάστε την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία, αναγράφοντας σε κάθε ενότητα τα πιο πρόσφατα και συνεχίστε με χρονολογική σειρά πηγαίνοντας προς τα πίσω.  Μην ξεχάσετε εκτός από την ακαδημαϊκή σας εκπαίδευση να αναφέρετε και τυχόν μακροχρόνια προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποιήσεις.

Για κάθε θέση ή πτυχίο, σημειώστε αντίστοιχα τις εξής πληροφορίες:

 • Όνομα Εταιρείας | Ακαδημαϊκό φορέα
  • Ρόλο/Τμήμα | Αντικείμενο Σπουδών.
  • Ημερομηνίες: Μήνα/έτος έναρξης και λήξης εργασίας / σπουδών.
  • Περιγραφή θέσης εργασίας: Ρόλος και βασικές αρμοδιότητες (σε μορφή bullet points) αλλά και σημαντικά έργα στα οποία συμμετείχατε.
  • Επιτεύγματα: Καταρτίστε μια λίστα με τα πιο σημαντικά επιτεύγματά σας είτε σε μία θέση εργασίας είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Τεκμηριώστε αυτή τη συμβολή σας με σχετικούς δείκτες αν αυτό είναι εφικτό (π.χ. αναφορά στο ποσό που  εξοικονομήσατε για την εταιρεία σας με τη βελτίωση μίας διαδικασίας, την αύξηση των πωλήσεων που επέφερε η πρότασή σας για τη βελτίωση μίας υπηρεσίας, τη βαθμολογία της πτυχιακής σας εργασίας κτλ).
 • Εθελοντική εργασία: Εάν έχετε εθελοντική δράση μπορείτε να την αναφέρετε (ειδικά στην  περίπτωση που δεν έχετε εργασιακή εμπειρία). Εάν είστε νέοι στην αναζήτηση εργασίας συμπεριλάβετε αξιόλογες δραστηριότητες που αναλάβατε κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας πορείας.  Οι δεξιότητες που έχετε αποκτήσει από αυτές τις εμπειρίες (π.χ. ομαδική εργασία, ικανότητες ηγεσίας, επικοινωνία με κοινό) είναι σημαντικές.
 • Τεχνικές & Προσωπικές Δεξιότητες: Είναι σημαντικό να αναφέρετε, σε μορφή bullet points, τις τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες που διαθέτετε και σχετίζονται με το ρόλο, όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, προγραμματισμού και  χειρισμού πολλαπλών έργων. Είναι σημαντικό να μπορείτε να τα συνδέσετε με συγκεκριμένα παραδείγματα στην περίπτωση που ερωτηθείτε για αυτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
 • Γλώσσες: Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αναζήτηση εργασίας και πρέπει να προστεθεί στο βιογραφικό σας. Αναφέρετε κάθε γλώσσα που γνωρίζετε και το επίπεδο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Πρόσθετες πληροφορίες: Προσθέστε βραβεία, διακρίσεις, πιστοποιήσεις ή δημοσιεύσεις που κρίνετε ότι προσθέτουν αξία και διαμορφώνουν μία ακόμα πιο θετική εικόνα για το προφίλ σας.  
 • Φωτογραφία: Aν επιλέξετε να ενσωματώσετε στο βιογραφικό σας τη φωτογραφία σας, φροντίστε να είναι μία φωτογραφία που αποτυπώνει τον επαγγελματισμό σας.

Σωστή ορθογραφία και σύνταξη

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγετε τυχόν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, καθώς το βιογραφικό σας σημείωμα είναι αυτό που διαμορφώνει  την πρώτη εικόνα για εσάς. Πριν στείλετε το βιογραφικό σας, ζητήστε από κάποιον να ελέγξει το κείμενο για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις

Προσαρμόστε το βιογραφικό σας: Διαβάστε προσεχτικά την περιγραφή των καθηκόντων των αγγελιών και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση και προσαρμόστε ανάλογα το βιογραφικό σας. Δώστε έμφαση υπογραμμίζοντας τις δεξιότητες εκείνες που αποτελούν πλεονέκτημα για την κάλυψη της θέσης.

Αποτελεσματική δομή και μορφή

Επιλέξτε μία δομή βιογραφικού που θα βοηθάει τον αναγνώστη να εντοπίσει και να κατανοήσει γρήγορα την απαραίτητη πληροφόρηση, παράλληλα, όμως, θα είναι πρωτότυπη και θα σας αντιπροσωπεύει. Κρατήστε σταθερά περιθώρια, διάστιχο και γραμματοσειρά σε όλο το κείμενο του βιογραφικού σας. Χρησιμοποιήστε γραφικά για να κάνετε το βιογραφικό σας πιο ευανάγνωστο.

Πώς θα προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη;

Το βιογραφικό σας ξεχώρισε και σας καλέσαμε για συνέντευξη! Ποια είναι τα επόμενα βήματα στο δρόμο προς την επιτυχία;

 • Διαβάστε και ενημερωθείτε για τον όμιλο και την εταιρεία μας. Εξοικειωθείτε με τους σκοπούς, τις αξίες και τη φιλοσοφία μας και χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να δείξετε πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στην επίτευξη των στόχων μας.
 • Ενημερωθείτε για τον ασφαλιστικό κλάδο και τις εξελίξεις σε αυτόν.
 • Διαβάστε ξανά τα καθήκοντα της θέσης για την οποία έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας και σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρει.
 • Προετοιμάστε την παρουσίαση του βιογραφικού σας.
 • Είναι σημαντικό να εστιάσετε στα επιτεύγματά σας και να παρουσιάσετε συγκεκριμένα παραδείγματα (για εξάσκηση μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε τον εαυτό σας και να παρακολουθήσετε το βίντεο για να βελτιώσετε ότι δεν σας αρέσει!).
 • Σκεφτείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές σας δεξιότητες και πώς τις αναπτύξατε μέσα από τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές σας εμπειρίες
 • Επιλέξτε business casual outfit.
 • Υπολογίστε το χρόνο που χρειάζεστε για να φτάσετε στα γραφεία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν καθυστερήσεις λόγω ενδεχόμενης κίνησης.
 • Αν πρόκειται για διαδικτυακή συνέντευξη κάντε τον τεχνικό έλεγχο (μικρόφωνο, κάμερα, καλή σύνδεση) κάποιες ώρες πριν και εξασφαλίστε ότι όλα δουλεύουν σωστά, επίσης, φροντίστε στο χώρο σας να μην υπάρχουν ήχοι ή άλλες παρεμβολές που θα σας αποσπούν την προσοχή. 
 • Επιλέξτε ένα ουδέτερο φόντο
 • Κάντε εύστοχες ερωτήσεις.
 • Να είστε ο εαυτός σας!

Πώς μπορείτε να ενισχύσετε το Personal Branding σας;

 • Ενισχύστε τη διαδικτυακή σας παρουσία: Εμπλουτίστε το προφίλ σας στο LinkedIn, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένο. Δεν έχετε; Δημιουργήστε άμεσα!
 • Πάρτε feedback από συνεργάτες και φίλους, ώστε να ανακαλύψετε τα δυνατά σας σημεία και τα σημεία προς βελτίωση.
 • Ξεκαθαρίστε ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σας στόχοι.
 • Χτίστε την προσωπική σας αληθινή ιστορία και παρουσιάστε την με ωραίο τρόπο στις συνεντεύξεις εργασίας.
 • Τεκμηριώστε τις επιτυχίες σας με αριθμούς και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Μην σταματάτε ποτέ να μαθαίνετε νέα πράγματα και να εξελίσσεστε!