13 Μαΐου 2022


Έχω χάσει το ασφαλιστήριό μου και επιθυμώ να λάβω αντίγραφο. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή να αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας στο email της εταιρείας ergo@ergohellas.gr.