31 Μαρτίου 2022


Αντιμετωπίζω επείγον πρόβλημα υγείας ή χρειάζεται να νοσηλευτώ. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;


Καλείτε την Ανοιχτή Γραμμή Υγείας στο τηλέφωνο 2161009990, εφόσον έχετε ατομικό ασφαλιστήριο ή στο 2163002220 εφόσον έχετε ομαδικό ασφαλιστήριο.