31 Μαρτίου 2022


Γιατί να συνάψω ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας;


Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας θωρακίζεται ο ασφαλισμένος απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων του.