16 Μαΐου 2022


Για να ασφαλίσω το περιεχόμενο της κατοικίας μου, πρέπει να σας αναφέρω μόνο το ασφαλισμένο κεφάλαιο;


Εάν στο προς ασφάλιση περιεχόμενο συμπεριλαμβάνονται αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, τότε πρέπει συμπληρωματικά να μας ενημερώσετε με μια αναλυτική κατάσταση αυτών των αντικειμένων.