16 Μαΐου 2022


Για ποια αξία μπορώ να ασφαλίσω την περιουσία και τα εμπορεύματα της επιχείρησής μου;


Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε κόστος αντικατάστασης με καινούργιο, δηλαδή το κόστος της εξ ολοκλήρου ανακατασκευής / ανοικοδόμησης ενός πανομοιότυπου και του αυτού είδους, χρήσης και κατασκευής Κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο (για το κτίριο και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια ιδίου ή πλέον παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό) . Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η δαπάνη για την απόκτηση ή κατασκευή ομοίων, ίδιας ποιότητας και ποσότητας, νέων εμπορευμάτων.