14 Νοεμβρίου 2023


Για τον ΕΝΦΙΑ 2023 δικαιούμαι την έκπτωση και πότε;


Για να δικαιούστε την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ το 2024, θα πρέπει η κατοικία σας να έχει ασφαλιστεί τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή το 2023, και το ασφαλιστήριο να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών.