31 Μαρτίου 2022


Δικαιούμαι κάποια επιπλέον έκπτωση εάν ασφαλίσω 2 οχήματα;


Ναι, δικαιούστε έκπτωση οικογένειας 5% στο δεύτερο συμβόλαιο αυτοκινήτου, που είναι στο δικό σας όνομα ή σε μέλος της οικογένειάς και 10% έκπτωση στο τρίτο όχημα που ασφαλίζεται κοντά μας στο όνομά σας ή στην οικογένειά σας. Η οικογένεια ορίζεται από τα άτομα που εμφανίζονται στο ίδιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.