31 Μαρτίου 2022


Εάν έχω συμβόλαιο άλλου κλάδου εκτός αυτοκινήτου, λαμβάνω έκπτωση;


Ναι, λαμβάνετε στο αυτοκίνητό σας έκπτωση 15%, εάν έχετε στο ονομά σας άλλο συμβόλαιο στον κλάδο Ζωής ή Περιουσίας.