31 Μαρτίου 2022


Εάν διαφωνώ με την απάντηση που έχω λάβει ή την αντιμετώπιση του προβλήματός μου;


Μπορείτε να επανέλθετε εγγράφως με αιτιολογημένη ένστασή σας προς την υπηρεσία μας “Πρεσβευτής του Πελάτη”. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποταθείτε σε Αρχές όπως (ενδεικτικά): Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή, Συνήγορος του Καταναλωτή, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.