31 Μαρτίου 2022


Είναι απαραίτητο να υποβάλλω το παράπονό μου αυτοπροσώπως;


Ναι, διότι είναι εντελώς απαραίτητη η ταυτοποίησή σας ως Ασφαλισμένου, Λήπτη της ασφάλισης ή Δικαιούχου ασφαλίσματος. Βέβαια υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, ισχύει η εκπροσώπηση μέσω πληρεξουσίου.