31 Μαρτίου 2022


Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σκάφους μου;


Σύμφωνα με το νόμο 2743/1999 η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σκαφών είναι υποχρεωτική και ισχύει για ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, μηχανοκίνητα και μη.

Οι υποχρεωτικές καλύψεις σύμφωνα με τον Ν.2743/1999 καλύπτουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: