13 Μαΐου 2022


Η ασφάλιση υγείας μου με καλύπτει 100% ή χρειάζεται να συμμετέχω και εγώ στα έξοδα νοσηλείας μου;


Τα ποσοστά κάλυψης και ο τρόπος κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων νοσηλείας, διαφέρουν αναλόγως του αν νοσηλευτείτε σε Συμβεβλημένο ή μη Νοσοκομείο ή αν νοσηλευτείτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αναλόγως σε ποια χώρα του εξωτερικού θα νοσηλευτείτε.