13 Μαΐου 2022


Μεταβίβασα το όχημά μου. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;


Θα χρειαστεί να ακυρώσετε το συμβόλαιό σας. Σε περίπτωση πώλησης ασφαλισμένου οχήματος, η ακύρωση του ασφαλιστηρίου είναι εφικτή μόνο με την προσκόμιση αντιγράφου της νέας άδειας κυκλοφορίας ή με επιστολή-καταγγελία (την οποία μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά από εμάς). Η επιστολή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Δημόσια Αρχή.