31 Μαρτίου 2022


Με καλύπτει η Νομικη Προστασία στο εξωτερικό;


Ανάλογα με το πρόγραμμα, δίνεται και η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.