13 Μαΐου 2022


Με ποιον τρόπο γίνεται η ανανέωση του ασφαλιστηρίου μου κάθε χρόνο;


Πριν τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, λαμβάνετε το ειδοποιητήριο πληρωμής στη διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε δηλώσει. Στο ειδοποιητήριο ενημερώνεστε για το ασφάλιστρο που θα ισχύσει τη νέα ασφαλιστική περίοδο. Εφόσον εξοφλήσετε εμπρόθεσμα το ασφάλιστρο, ενεργοποιείται η ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας.