31 Μαρτίου 2022


Μπορώ να ασφαλιστώ για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη μέσω του προγράμματος της ταξιδιωτικής ασφάλισης;


Ναι, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη.