31 Μαρτίου 2022


Μπορώ να επιλέξω δικό μου δικηγόρο;


Βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο πελάτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής δικηγόρου.