31 Μαρτίου 2022


Μπορώ να μην ανανεώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου, ενώ έχω αναγγείλει μία ζημία;


Φυσικά. Η ζημία μπορεί να αναγγελθεί μετά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε μία τέτοια περίπτωση η ERGO παρέχει ασφαλιστική κάλυψη (πληρωμή δικαστικών δαπανών, αμοιβές δικηγόρου κ.λ.π.) μέχρι το πέρας της υποθέσεως ανεξάρτητα από το αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεωθεί.