16 Μαΐου 2022


Οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, γκαράζ) μπορούν να ασφαλιστούν;


Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να ασφαλιστούν εφόσον περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο συνολικά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του κτιρίου.