31 Μαρτίου 2022


Ποιές είναι οι παράμετροι τιμολόγησης ενός οχήματος;


Οι κυριότερες είναι: το μοντέλο του οχήματος, οι ίπποι του, το έτος κατασκευής του, ο ΤΚ κίνησης του οχήματος, το έτος γέννησης του οδηγού και το έτος έκδοσης του διπλώματός του.