16 Μαΐου 2022


Ποια δικαιολογητικά/έγγραφα χρειάζεται η ERGO για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;


Χρειάζεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ασφάλισης, καθώς και το έντυπο αναγκών πελάτη.