13 Μαΐου 2022


Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο;


Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας στείλετε για να κάνουμε τον έλεγχο του περιστατικού νοσηλείας σας είναι κατά κανόνα τα παρακάτω:

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει, οποιοδήποτε ιατρικό έγγραφο ή/και γνωματεύσεις ιατρού της επιλογής της Εταιρείας, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση του περιστατικού νοσηλείας.