31 Μαρτίου 2022


Ποια είναι τα αντικείμενα ασφάλισης Νομικής Προστασίας;


Αυτοκίνητο – Επαγγελματικό Αυτοκίνητο – Κατοικία – Εκμίσθωση Κατοικίας – Σκάφος Αναψυχής – Οικογένεια – Φυσικό Πρόσωπο – Κάτοχος Ασφαλιστηρίων – Οδηγός Αυτοκινήτου – Οδηγός – Ελεγκτής ΟΣΥ – Οδηγός Σκάφους Αναψυχής – Διαχειριστής Πολυκατοικίας – Δημόσιος Υπάλληλος – Ένστολος – Λογιστής / Φοροτεχνικός – Μέλη Δ.Σ. – Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής – Ιατρός – Αγρότης – Επιχείρηση.