31 Μαρτίου 2022


Ποια η διαφορά μεταξύ αγωγής και μηνύσεως;


Με τη μήνυση καταγγέλλουμε μία εγκληματική πράξη, που έγινε σε βάρος μας (λ.χ. εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη κ.λ.π.) ή και σε βάρος άλλων. Σκοπός της μήνυσης είναι να τιμωρηθεί ο δράστης μίας άδικης πράξης, σύμφωνα τον Ποινικό Κώδικα και όχι η οικονομική αποκατάσταση του θύματος. Αυτός ο οποίος υποβάλλει την μήνυση ονομάζεται μηνυτής και αυτός κατά του οποίου στρέφεται μηνυόμενος.

Με την αγωγή, η οποία απευθύνεται στα πολιτικά – αστικά δικαστήρια και όχι στα ποινικά, ζητείται η καταβολή αποζημίωσης. Οι αγωγές βέβαια δεν έχουν πάντα οικονομικό αντικείμενο, όπως λ.χ. η αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση κάποιου δικαιώματος, αλλά στοχεύουν πάντα στην ικανοποίηση ιδιωτικών-αστικών δικαιωμάτων. Αυτός που ασκεί την αγωγή ονομάζεται ενάγων και αυτός κατά του οποίου στρέφεται ονομάζεται εναγόμενος. Στην πράξη συνηθίζεται να ασκούνται παράλληλα, τόσο η αγωγή όσο και η μήνυση, λ.χ. σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμησης, όπου το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει αν τελέστηκε το έγκλημα και ποια ποινή θα επιβληθεί, ενώ το αστικό καθορίζει το ύψος της τυχόν αποζημίωσης για ηθική βλάβη κ.λ.π.