31 Μαρτίου 2022


Ποια η διαφορά οδικής βοήθειας και Βοήθειας Ατυχήματος;


Η οδική βοήθεια σας καλύπτει για οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης συμβεί στο όχημά σας. Η Βοήθεια Ατυχήματος καλύπτει τη καταγραφή ατυχήματος και τη μεταφορά του οχήματος λόγω ακινητοποιήσης από ατύχημα σε τόπο της επιλογής σας (εφόσον είναι εφικτό).