31 Μαρτίου 2022


Ποια η διαφορά οδικής βοήθειας και Μεταφοράς Οχήματος από Ατύχημα;


Η οδική βοήθεια σας καλύπτει σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης συμβεί στο όχημά σας, ενώ η Μεταφορά Οχήματος από Ατύχημα καλύπτει μόνο τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος σε συνεργείο, αν το όχημα δεν μπορεί να κινηθεί εξαιτίας ατυχήματος.