31 Μαρτίου 2022


Ποιες οι διαφορές μεταξύ ασφαλιστηρίων Νομικής Προστασίας και Αστικής Ευθύνης;


Με την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται η ζημιά που έχει προκαλέσει ο ασφαλισμένος σε τρίτο. Με τη Νομική Προστασία καταβάλονται οι δαπάνες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του υπαίτιου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την ποινική υπεράσπιση.