31 Μαρτίου 2022


Ποιους αφορά το επασφάλιστρο νέου οδηγού;


Νέους οδηγούς είτε όσο αφορά το δίπλωμα (το δίπλωμά τους να μην έχει κλείσει έτος από την ημερομηνία έκδοσής του), είτε όσο αφορά την ηλικία τους (οδηγοί κάτω των 23 ετών ανεξάρτητα με το πόσα χρόνια έχουν δίπλωμα).