31 Μαρτίου 2022


Πού είμαι καλυμμένος με το ασφαλιστήριο σκάφους;


Εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.