31 Μαρτίου 2022


Πώς και σε ποιόν μπορώ να απευθύνω επιστολή παραπόνου;


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία “Πρεσβευτής του Πελάτη”, είτε μέσω email στο ca@ergohellas.gr είτε συμπληρώνοντας την ξεχωριστή φόρμα παραπόνων στην ιστοσελίδα της ERGO.