13 Μαΐου 2022


Πώς μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία στο ασφαλιστήριό μου (όνομα, αριθμός δελτίου ταυτότητας, email, τηλέφωνο, διεύθυνση αλληλογραφίας);


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή να αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας στο email της εταιρείας ergo@ergohellas.gr. Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να αποσταλούν για τις επιθυμητές αλλαγές.