16 Μαΐου 2022


Πώς μπορώ να ανανεώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;


Η πρόταση ασφάλισης ανανεώνεται αυτόματα από την εταιρεία και, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο ποσό ασφαλίστρων ή δεν έχουμε διαφορετική ειδοποίηση από εσάς, ανανεώνεται το ασφαλιστήριο για τη συμφωνηθείσα διάρκεια.