16 Μαΐου 2022


Πώς μπορώ να αποζημιωθώ για ζημιά που προκλήθηκε από πυρκαγιά;


Θα πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και να δηλώσετε τη ζημία στην ERGO ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.