13 Μαΐου 2022


Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία στο πρόγραμμα ERGO HEALTH CARE;


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ανοιχτή Γραμμή Υγείας στο τηλέφωνο 2161009990 εφόσον έχετε ατομικό ασφαλιστήριο ή στο 2163002220 εφόσον έχετε ομαδικό ασφαλιστήριο.