14 Νοεμβρίου 2023


Πώς υπολογίζεται η έκπτωση που δικαιούμαι στον ΕΝΦΙΑ;


Η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά με τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης της κατοικίας σας. Συγκεκριμένα:

Εξετάζοντας ένα πραγματικό παράδειγμα, αν πρέπει για το 2024 να καταβάλλετε φόρο 300 ευρώ, εφόσον η κατοικία σας είναι ασφαλισμένη για όλο το 2023, θα εξοικονομήσετε 30 ευρώ. Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει 6 μήνες, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι 15 ευρώ. Αντίστοιχα, αν η κάλυψη αφορά τρίμηνη περίοδο τότε το κέρδος σας θα είναι 7,5 ευρώ.  Όσο μεγαλύτερη, επομένως, είναι η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, τόσο μεγαλύτερη και η έκπτωση που μπορείτε να λάβετε.