31 Μαρτίου 2022


Σε περίπτωση βλάβης του οχήματός μου με ποιον θα επικοινωνήσω;


Καλείτε την Οδική βοήθεια στο 2106504022 . Εναλλακτικά, μπορείτε να την καλέσετε και μέσω της εφαρμογής ERGO forMe.