31 Μαρτίου 2022


Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, πώς με αποζημιώνει η ERGO;


Σας καλύπτει το κόστος αντικατάστασης και τοποθέτησης των νέων σας κρυστάλλων σε οποιοδήποτε συνεργείο, συνεργαζόμενο ή της επιλογής σας, μέχρι το ποσό των 1.500€.