31 Μαρτίου 2022


Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτου, η ERGO μου καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου;


Καλύπτουμε τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου ίσης ή μικρότερης ιπποδύναμης με το δικό σας, εφόσον έχετε υποβάλει μήνυση κλοπής στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Το ασφαλιστήριό σας θα πρέπει να έχει την κάλυψη «Ενοικίαση αυτοκινήτου συνεπεία Ολικής Κλοπής».