14 Νοεμβρίου 2023


Σε περίπτωση που διαθέτω περισσότερα από ένα ακίνητα και τα ασφαλίσω, θα μπορώ να επωφεληθώ της έκπτωσης σε όλα;


Σωστά. Η μείωση στον ΕΝΦΙΑ θα ισχύει για όλα τα ακίνητα που διαθέτετε και έχουν ασφαλιστεί τηρώντας τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν.