31 Μαρτίου 2022


Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ένα ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνομαι και πώς;


Αποζημιώνεστε για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας από την εταιρεία μας, εφόσον έχετε στο συμβόλαιό σας την κάλυψη «Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα». Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τη διαδικασία εμπλοκής με το Επικουρικό Κεφάλαιο. Προϋπόθεση είναι η υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού να αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο (π.χ. Δελτίο Συμβάντων της Αστυνομίας ή ποινική δικογραφία) είτε υπεύθυνη δήλωση του υπαιτίου.