16 Μαΐου 2022


Συμβόλαιο κατοικίας η οποία θα αγοραστεί με δάνειο. To γεγονός αυτό πρέπει να αναγράφεται στο συμβόλαιό μου;


Κατά την αίτηση ασφάλισης πρέπει να μας δηλωθεί η επωνυμία της Τράπεζας (ενυπόθηκος δανειστής), η οποία αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, καθώς είναι δικαιούχος αποζημίωσης μέχρι την αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση ασφάλισης κτιρίου.