16 Μαΐου 2022


Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο στο ασφαλιστήριο;


Με το συμβόλαιο περιουσίας μπορεί να ασφαλιστεί είτε το κτίριο, είτε το περιεχόμενο, ή και τα δύο μαζί.