31 Μαρτίου 2022


Τι είναι αναγγελία ζημίας;


Αναγγελία ζημίας είναι η διαδικασία με την οποία ο ασφαλισμένος ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία για το γεγονός το οποίο έχει λάβει χώρα και για το οποίο επιθυμεί την ασφαλιστική του κάλυψη