31 Μαρτίου 2022


Τι είναι και τι προσφέρει ο Φιλικός Διακανονισμός Ζημιών;


Είναι μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, μέσω της οποίας η καταβολή της αποζημίωσής σας γίνεται από την ασφαλιστική σας (σε περίπτωση που το ατύχημα δεν προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα) σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού καλώντας τη Βοήθεια Ατυχήματος στο 2106504022.

Διαβάστε περισσότερα για τον φιλικό διακανονισμό.